Het bestuur van de SZC

 

Voorzitter:                          Wil Peters

Contact:                               w.peters@home.nl

 

Secretaris:                          Guido Hendrix

Contact:                               secretarisszc@gmail.com

 

Penningmeester:              Henk Schmitz

Contact::                              penningmeesterszc@gmail.com

 

Wedstrijdsecretaris:        John Vinken

Contact:                               johnvinken@ziggo.nl

 

 

Scheidsrechters- en

strafzaken:                         Jan Geilen

Contact:                               jlmgeilen@home.nl

 

Algemene zaken:              Twan Konings

Contact:                               twan.konings@home.nl

 

Algemene zaken:              Max Wellens

Contact:                               m.wellens3@kpnplanet.nl